zpět

Vzhledem k tomu, že byly podzimní prázdniny, byl do plánu Pionýra Hrádek zařazen rozšířený program pro instruktory. To znamená pro věkovou kategorii 15 až 18 let. Přihlášení dostali informace , že v sobotu 25.10.08 mají sraz v 18,00 hod. u Domu dětí. Mají mít na sobě poznávací znamení , s sebou věci na přespání, poplatek a mlsnotu na společný stůl. Odvážných přišlo 9 a s nimi 2 vedoucí. Začalo se ubytováním, vařením večeře a přípravou programu. Po jídle mladší část vyrazila na noční pěší výlet do Dobříva. Po půlnočním návratu a sdělování zážitků , pokračoval program. Spát se šlo až k ránu. Po budíčku a vlastnoručně vyrobené snídani ,probíhal úklid všech užívaných místností. V závěru si všichni připomněli hry, které se ráno navzájem naučili a domluvili se na další akci tentokrát v pionýrské chatce. za všechny Bára Matějková, Pionýr Hrádek
foto Vlasta Vasková