zpět

Od podzimu 2007 máme na naší pionýrské skupině mateřský klub Klubíčko. Stalo se to díky jedné z maminek, která má dobré organizační schopnosti a skupinové vedoucí, která nabídla prostory pro činnost. Deset maminek se zaregistrovalo a se svými batolaty vyvíjí docela zajímavou činnost. Klub se schází každou středu od 9,30 do 11,30 hodin. Má program pro maminky i děti. Na vybavení i činnost obdržel dotaci Mě úřadu 2000,-Kč, které si může během roku čerpat z pionýrské pokladny. Je to jedna z cest jak seznámit mladé maminky, ale i babičky, s činností našeho Pionýra Hrádek.

Jarní sluníčku vytáhlo maminky s dětmi na dětské hřiště, naše místní trojčátka, si ho plně užívala