zpět

Sobota 23.února 2008 byla pro 48 dětí a vedoucích ve znamení celodenní výpravy na Mount Rádž. / Pro vysvětlenou na Žďár , kopec nad Hrádkem/. Ráno se účastníci dozvěděli, že v okolí spadlo několik úlomků meteoritu a výzkumné středisko SIZVES žádá o pomoc při jejich hledání. Všichni se pro tento úkol nadchli. Nejprve bylo třeba najít turistickou značku a tím i cíl cesty podle přiložené mapky. Po dvou hodinách a po výstupu na vrchol Mount Rádžu, děti objevily místo, kde bylo 15 lesklých úlomků. Ty instrktorři uložili do sáčků a používali přitom ochranné rukavice. Celý nález uložily do schránky, kterou jeden z vedoucích slíbil odvézt do Prahy . Na zpáteční cestě mimo přírodní rezervaci, všichni akci vyhodnotili, rozdali si pamětní kartičky a pionýrské kalendáříky. V závěru se po sedělo u táboráčku při dobrých špekáčkách . Jako táborníci se zachovali starší kluci, kteří při odchodu oheň zlikvidovali a uklidili celé tábořiště. Domů se účastnici vrátili až odpoledne.

foto č.1. nástup před hasičskou zbrojnicí se seznámením s úkoly
foto č.2. sbírání úlomků meteoritu na vrcholku Mount Rádž
foto č.3. závěrečná pohoda při opékání špekáčků