zpět

V pátek 9.května 2008 měly děti ředitelské volno a nemusely do školy. Vedoucí a instruktoři z obč.sdružení Pionýr Hrádek, pro ně měli naplánovaný závod dvojic "Pohádkový les". Odpoledne se u pionýrských chatek za Hrádkem, sešlo 19 děvčata kluků z oddílů Mraveniště a Čtyřlístek. V klubovně se z nich staly pohádkové bytosti , které se přesunuly do lesa na 8 stanovišť. Barevné fáborky tvořily asi půlhodinovou trasu závodu. Předškoláci a děti mladšího školního věku ,zatím čekaly na zapsání a rozdání startovních čísel a průkazů. Bylo jich 48. Po nástupu a seznámení s trasou a úkoly ,mohl závod začít. V cíli čekala na každého limonáda a posezení u táboráku. Na závěrečném nástupu byly všem předány upomínkové diplomy a sladkosti. Peníze na akci se čerpaly z dotace MŠMT. Celkem se do úsměvné akce zapojilo 89 účastníků.

Veronika Mrázková, traťová rozhodčí

foto : příprava na pohádkové bytosti v podání starších děvčata a kluků
foto: posezení u ohýnku a opékání špekáčků ,byla pro každého zaslouženou odměnou