zpět

V sobotu 12.ledna 2008 hostilo obč.sdružení Pionýr Hrádek 25 převážně bývalých pionýrských pracovníků okresu Rokycany. Místem setkání byly vánočně vyzdobené klubovny v Domě dětí v Hrádku. Během odpoledne a večera si přítomní prohlédli kroniky, zavzpomínali si na uplynulá léta strávená činností s dětmi. Seznámili se také se současností. Největší skupina pracuje v Hrádku. Má 10 oddílů a 3 volno časové kluby. V Rokycanech a ve Zbiroze pracuje po jednom oddílu a ve Strašicích jsou čtyři . Na okrese je registrováno kolem 400 pionýrů

Na fotografii je část účastníků, kteří mimo jiné popřáli k narozeninám paní J.Petrovické a panu J.Vaskovi.
za hostitele Vlasta Vasková