Domů   O nás   Vedení   Plány   Oddíly   Tábor   Máje   Historie  
Domů Akce Kontakty Návštěvní kniha Pionýr Město Hrádek Škola
zpět

(Po kliknutí na fotku se fotka zvětší.)

kecal: Jaromír Beránek alias Beri
májovnice: Klára Vaníková

Seznam účastníků XIII.ročníku Májů 5.5.2012

Máje v Hrádku se opět vydařily

Spolupráce mezi organizátory letošního XIII. ročníku obnovených staročeských májů v Hrádku se vyplácí. Město zajišťuje prostory DK na nácviky a hradí půjčovné za kroje. Občanské sdružení Pionýr prostřednictvím svých členů nacvičuje vystoupení májovníků a má finanční záruku za celodenní projekt. Letos, v sobotu 5.května podpořilo máje pěkné slunečné počasí. Scénář byl neměnný, osvědčený minulými ročníky. Ráno začal prodej dětských výrobků ze sdružení Ně-Ha a Pionýr. Poprvé se začala prodávat kniha „Kterak železo z moře do Rokycan přišlo“, kdy z výtěžku bude 50% věnováno na část vybavení, které nedávno zůstalo ve vyhořelé pionýrské chatce. O desáté začala vyhrávat před domem kultury Hrádecká kapela a na náměstí se vyrojilo téměř padesát krojovaných děvčat a mladíků. Mezi diváky to zašumělo. Kecal všechny přítomné přivítal a následujících dvacet minut patřilo omladině a jejich dojemnému předvedení české besedy. Následovaly sóla se starosrou Jaroslavem Perlíkem a Vlastou Vaskovu i rodiči a příbuznými. Zatím už přijížděl vůz tažený dvěma koňmi. Celé náměstí i město byly barevné od fáborky vyzdobenými májkami. Krojovaní se seřadili za vůz a kapelu a vyšli na celodenní pouť po Hrádku. Nechybělo volání „čí jsou máje“, „ kapelo hraj“,“čí bude večer zábava?“ …… Do pozdního odpoledne se u všech děvčat hodovalo, tančilo a vybíralo do klobouku za sólo s tatínkem. Podle nejvyššího vložného se určila letošní májovnice. Stala se jí Klára Vaníková a Kecal jí předal putovní čelenku. Všichni se rozloučili s kapelou , panem vozkou Josefem Plachým a všemi přítomnými. Den ale ještě nekončil. Kluci šli vyzdobit sál na večerní veselici a děvčata upravovala na stolech jídlo. To připravili maminky a babičky všech májovníků. Zábavu podbarvila další hudební skupina Holliday. Došlo i na noční předtančení české besedy. Celá májová veselice byla pionýrskou akcí. Neděle patřila vybírání vypraných krojů a pondělí jejich vrácení do půjčovny. O to se postarali Monika a Rosťa Cinertovi. Když několik májovníků pod vedením Radka Tytla uklidilo všech devadesát májek po městě, mohli jsme nahlásit panu starostovi, že letošní máje zdárně skončily.

foto č.1 ranní jarmark před Domem kultury s prodejem dětských výrobků
foto č.2 celý den provázel slovem Kecal - Jaromír Beránek s tanečnicí Kristýnou Mášovou
foto č.3 na společné fotografii chybí představitelé "policajtů", kteří v té době zvali na večerní veselici
foto č.4 s koňmi jezdil pan Josef Plachý z Mešna
foto č.5 přesuny Hrádkem v řadách za povozem a společně s kapelou
foto č.6 putovní čelenku a sólo pro novou májovnici Klárku Vaníkovou
foto č.7 "Zvládli jsme to!" po nočním odtančení české besedy zavládla mezi přítomnými skvělá nálada