Domů   O nás   Plány   Akce   Oddíly   Tábor   Máje   Historie   PIOstezka   GDPR  
Pionýr Opravdu dobrý tábor

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKT:

Vlasta Vasková
tel. - mobil: 607 115 691
vl.vaskova@seznam.cz

Staročeské máje

1. květen je den lásky, ale také svátek práce. V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho v celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom představoval strážného ducha. Stromy vybrané na máje musely být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo obtížné je porazit a dopravit je na místo. Druh stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle nebo borovice, protože déle vydržely zelené. Ale právě tak oblíbená byla bříza. Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Bývalo zvykem stavět kromě ústředního stromu, také menší májky, stejně upravené a ozdobené. Chlapci je stavěli před domy svých dívek a bydlelo-li jich v jednom domě víc, dostala každá svou vlastní májku.
Se stavěním májek se pořádali i taneční zábavy, většinou v režii místní mládeže. Předcházela jim většinou obchůzka s hudbou a výskotem po domech, před nimiž stály májky. Veselý průvod stále narůstal, až nakonec došel na náves, kde se tančilo pod ustřední májí. Náš průvod vždy vede povoz s koňmi a za ním jde kapela.

Reportáž z dvacátého ročníku staročeských májů