Domů   O nás   Vedení   Plány   Oddíly   Tábor   Máje   Historie  
Domů Akce Kontakty Návštěvní kniha Pionýr Město Hrádek Škola
zpět

(Po kliknutí na fotku se fotka zvětší.)

kecal: Karel Šmolík
májovnice: Veronika Lepešková

Letošní jubilejní 15. ročník obnovených staročeských májů v Hrádku se vydařil

Tři měsíce příprav se vyplatily. Pionýrská skupina měla patronát nad celodenním projektem pro mladé v našem městě. Finančně se do akce zapojilo město prostřednictvím Komise mládeže. Organizačně se podíleli kluci a děvčata od patnácti let výše. Sobotní nácviky české besedy skončily, vše bylo zařízeno a mohlo se začít. Pionýři připravili nápadité výrobky na ranní jarmark, který probíhal před vystoupením májovníků. Náměstí před domem kultury bylo pěkně zaplněné diváky, hudba vyhrávala a krojovaných 48 děvčata chlapců vyšlo na prostranství. Byla to přehlídka mládí, radosti ale trochu obav s následujícího vystoupení. Kecal, Karel Šmolík, přivítal přítomné, poděkoval za podporu celé akce a šlo se tančit. Mezi přítomnými chodili i další aktéři. Drábové, kteří museli vybrat poměrně velkou finanční částku, na všechny poplatky. Jen na půjčovné krojů to nebylo třeba, protože to hradí město. Je to velká pomoc a zaslouží si poděkování. Po krásně provedeném vystoupení už to šlo ráz naráz. Sóla pro starostu Jaroslava Perlíka a vedoucí Pionýrské skupiny Vlastu Vaskovu i pro rodiče a všechny známé. Potom se všichni seřadily za vůz s koňským dvojspřežím a za doprovodu dechovky vyšli do ulic. Hrálo se ,tančilo u všech krojovaných děvčat. Maminky připravily na každé zastávce občerstvení pro osmdesát účastníků. Tatínkové platili do klobouku za sólo s dcerou. Odpoledne se všichni vrátili na náměstí, kde byla vyhlášená letošní májovnice Veronika Lepešková. Následovalo loučení a všichni byli zváni na večerní veselici. I ta se vydařila. A pěknou tečkou bylo společné vystoupení na sále, kdy si opět všichni zatančili českou besedu.

foto č. 1 historický kroj , který nosila pětiletá holčička v roce 1936 v Hrádku
foto č. 2 na transparentu je znak města a Pionýrské skupiny Hrádek
foto č. 3 hromadná fotografie
foto č. 4 jarmark s rukodělnými výrobky byl lákadlem pro přihlížející diváky
foto č. 5 Kecal , Karel Šmolík šel v čele průvodu se svojí partnerkou Štěpánkou Bartošovou
foto č. 6 roste nám nová generace májovníků
foto č. 7 jeden ze šesti krouhů při české besedě
foto č. 8 na zastávkách je veselo,ale nezapomínáme poděkovat za pohoštění a za korunky do klobouku
foto č. 9 část drábů, kteří si přišli pro občerstvení
foto č. 10 vítání přijíždějícího koňského povozu a veselé chasy
foto č. 11 předání putovní čelenky májovnici Veronice Lepeškové
foto č. 12 večerní veselice je odměnou za celé máje, veselil se i Petr Tichý